Loading...
Samo Skladacie2018-10-16T15:49:17+00:00
Model Volt Výška Max. Zaťaženie Dĺžka ramena a maximálna kapacita PDF
m kg 15 19 22 24 26 28 30 33 36 37 41
CM 60B V.230 14.4 1200 600
CM 190 V.230/400 16.6 1600 650
CM 220 V.230/400 18.2 1800 700
CM 71A V.230/400 18.6 1800 750
CM 76B V.230/400 19.3 2000 800
CM 280 V.230/400 23.0 2200 900
CM 74S4 V.400 23.0 2200 1000
CM 82S4 V.400 21.0 4000 1000
CM 371 V.400 24.2 4000 1000
CM 90S4 V.400 25.0 4000 1000

Rýchle Vlečenie

Model Volt Výška Max. Zaťaženie Dĺžka ramena a maximálna kapacita PDF
m kg 15 19 22 24 26 27 30 33 36 37 41
CM 221 V.230/400 17.3 1800 600
CM 271 V.230/400 20.2 2200 700

Vozíky s rýchlosťou 80 km/h

Firma Luigi Cattaneo SPA získala európsku homologizáciu pre prepravu samomontážnych hydraulických žeriavov vlastnej výroby po cestných komunikáciách; toto uznanie, získané po dlhej a náročnej práci, trvajúcej viac ako jeden rok, umožňuje prepravu žeriavov značky Cattaneo po cestných komunikáciách vysokou rýchlosťou, t.j. 80 km/h.
Obchodný názov náprav vyrábaných firmou Luigi Cattaneo SPA: Otto.
Spolu s prívesom (alebo návesom) série Otto a samomontážnym žeriavom značky Cattaneo predstavuje vozidlo homologizované v plnom súlade s Európskou smernicou 2007/46/ES. Z uvedeného dôvodu je možné ich zapísať ako vozidlá vo všetkých krajinách Európskeho spoločenstva a v Švajčiarskej konfederácii.

Prívesy a návesy série Otto sú vybavené pneumatickými závesmi, brzdným rozvodom s ABS a EBS, a rozvodom signalizačných svetiel; sú navrhované a vyrábané v súlade s platnými európskymi predpismi.
Boli homologizované dve riešenia pre prepravu žeriavov značky Cattaneo po cestných komunikáciách rýchlosťou 80 km/h.

1) ako náves – Otto typ S020 – EC type-approval number e50*NKS*0003*00

2.a) ako príves s 2 nápravami – Otto typ R110 – EC type-approval number e50*NKS*0001*00

2.b) ako príves s 3 nápravami – Otto typ R120 – EC type-approval number e50*NKS*0002*00

1) Náves

V riešení ako náves je žeriav uchytený o veniec ťahača príslušným rámom, tzv. „king pin“, jediným pre všetky žeriavy.
Homologizácia sa týka nasledujúcich, aktuálne vyrábaných modelov: CM 280 – CM 74S4 – CM 82S4 – CM 371 – CM 90S4

Náves série Otto, typ S020, umožňuje prepravu po cestnej komunikácii aj pre dva modely CM 221 a CM 271 série „Rýchloťažné“, žeriavy navrhnuté výslovne pre rýchlu manipuláciu a inštaláciu na stavbe.

2) Príves s 2 nápravami a s 3 nápravami

V riešení ako príves je žeriav uchytený ojom o ťažné zariadenie. Len dva typy prívesov umožňujú manipuláciu s celou radou vyrábaných žeriavov.

Homologizácia s prívesom s 2 nápravami (séria Otto typ R110) sa týka nasledovných, aktuálne vyrábaných modelov žeriavov: CM 190 – CM 220 – CM 71A – CM 76B – CM 280 – CM 74S4

Homologizácia s prívesom s 3 nápravami (séria Otto typ R120) sa týka nasledovných, aktuálne vyrábaných modelov žeriavov: CM 280 – CM 74S4 – CM 82S4 – CM 371 – CM 90S4
Homologizované prívesy a návesy vyrába firma Luigi Cattaneo SPA.
Pri ich realizácii spolupracujeme s firmou De Angelis SPA, dôležitým talianskym výrobcom cestných prívesov; vzťah medzi dvomi spoločnosťami je dlhodobý a má výhradný charakter . S vysoko špecializovaným technickým prínosom firmy De Angelis, ktorej ďakujeme za nadšenú spoluprácu na tomto dôležitom a ambicióznom projekte, sme vytvorili kvalitné homologizované vozíky, navrhnuté špecificky pre ťahanie žeriavov s hydraulickou montážou; okrem toho sa na dosiahnutí cieľa podieľali aj zmeny vo fáze realizácie prototypov a informácie, ktoré nám boli poskytnuté našimi hlavnými európskymi spolupracovníkmi (osobitné poďakovanie patrí nášmu nemeckému importérovi BKL- Baukran Logistik a francúzskemu importérovi Vadori Grues).

Všetky použité komponenty majú prvotriednu kvalitu: napríklad z viacerých možných alternatív boli vybraté jednotkynáprav a pneumatických závesov nemeckej firmy BPW, ktoré sú najlepšie z dostupných na trhu; obdobne aj brzdný rozvod pochádza od nemeckej firmy KNORR-BREMSE. Prívesy a návesy série Otto sú dodávané sériovo spozinkovaním za tepla.

Rozmery a hmotnosti

ŽIADANIE INFO