Loading...
O nás2018-11-26T15:15:23+00:00

FIRMA TKService VZNIKLA UŽ SO 40-ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI.

Firma TKService je dynamická firma, kráčajúca s dobou, ktorá vznikla so 40 rokmi skúseností v odbore predaja a prenájmu stavebných strojov a zariadení najlepších talianskych značiek.
Firma TKService ponúka skúsenosti získané počas realizácie dôležitých projektov v spolupráci so svojimi zákazníkmi v približne tridsiatich krajinách sveta, od Ruska po Južnú Afriku, cez Európu, až po Venezuelu.
K našim hlavným špecializáciám patria vežové a samomontážne žeriavy veľkých i malých rozmerov, systémy pre debnenie zvislých múrov a stropov, lešenia a systémy vystuženia, a to nie je všetko.
Firma TKService sa ponúka ako partner pri kúpe: sme schopní pomôcť vám s vyhodnotením a voľbou strojných zariadení, najvhodnejších pre vaše špecifické potreby. Naše poradenské služby vám umožnia zvoliť najlepšie riešenia pre jednotlivé fázy realizácie stavby z hľadiska produktivity a z ekonomického hľadiska.
Firma TKService vám ponúka priamy styk s najväčšími talianskymi výrobcami strojov a zariadení, značkami, ktoré sa odlišujú a majú vo svete pevné postavenie vďaka preukázanej spoľahlivosti a kvalite našich výrobkov.

Firma TKService, s nami si kupujete kompletné služby.
Naše služby zahŕňajú počiatočné poradenstvo, v rámci ktorého vám poradíme pri voľbe stroja a zariadenia, najvhodnejšieho pre vaše potreby, až po jeho doručenie a montáž na stavbe, servisnú službu, záruku a náhradné diely.

Faresin Debnenie

Together we build our history

Pochopiť vopred potrebu zmeny a zmeniť. To je DNA Faresin Formwork.
To je sen Guido Faresin, čo od roku 1973 sa rozhodol zmeniť svet stavebníctva statickom a nasýtenom trhu, dynamiku a inováciu.
Sídlo v Breganze predstavuje súčasne spojenie s koreňmi a nervovým centrom talianskej a medzinárodnej mechaniky, plodný terén podnikateľského
dobrodružstva premietaného do budúcnosti.
Tu Guido zdieľal s teamom energiu a impulz k zmene, s ktorými budoval úspechy v priebehu rokov. Bez toho, aby zabudol hodnotu koreňov, priniesol
schopnosť pozerať ďalej, orientovať sa na prieskum a neustáleho technologického, profesionálneho a ľudského zlepšovania. Obchodný model, ktorý Chiara, Lucia a Giacomo, nová generácia Faresin, zachovávajú a prekladajú do dnešného jazyka, vedomostí a techník.
Preto stavať betonárske debnenie je prehodnotenie priestoru, vytvárať príležitosti pre rozvoj, investovať do hľadania nových materiálov, stavebných metód a riešenia: pevné základy talianskeho vodcu a svetovej excelencii v oblastí technológií stavebníctva.

Together we build our future.

Pracovať pre klienta znamená pracovať s klientom. Cesta svetom od začiatku:
Dnes Faresin Formwork je globálna skutočnosť so sídlami v Európe, v Ásii, v Amerike a v Afrike. Vo svete neustáleho zrýchlenia, inovácia Faresin Formwork pokračuje rovnakou rýchlosťou. Každý rok, 10 percent obratu sa investuje do Výskumu a Vývoja nových materiálov, produktov a riešení, strojový park sa obnovuje moderným, výkonným a rýchlim vybavením. Zdroje umožňujú neustále aktualizovať systémy najnovšej generácie, nové partnerstvá sú podpísané miestnou realitou, vzhľadom na prítomnosť a rýchlosť na intervenčných miestach. Aby sme mohli byť stále blízki, aktívni, užitoční v miestnej komunite, zhodnocujeme materiály a zdroje, zlepšujeme technológie, ponúkame pokročilé riešenia, aby sme mohli pomôcť firmám a ľuďom vo vývine.

Together we build value.

Každý projekt je zameraný na generovanie pridanej hodnoty v čase, pre tých, ktorí využívajú výhody zariadenia Faresin Formwork – prevádzkovatelia staveniska, klienti, dodávatelia, občania – v rámci cnostného trhu kde rast obchodu sa zhoduje s rozšíreným bohatstvom pre všetkých. Práve toto je zmysel obchodovania a partnerstva s Faresin Formork.

Together we build trust.

Hodnota ľudí: rôzne profesionality, zjednotené tými istými princípmi.
Kvalita. V počúvaní, v dialógu, v programovaní a v pomoci, pri uspokojovaní špecifických potrieb s funkčnými a trvalými produktmi, od zariadení na bežne použitie až do inžinierskeho riešenia s vysokým prispôsobením ako sú špeciálne debnenia.
Bezpečnosť. V organizácii práce, v pevnosti štruktúr, v používaní vhodných ochrán a konsolidovaných postupov, pre stavenisko vždy pod kontrolou.
Prítomnosť. V každodennom porovnávaní s podnikmi, v systémových misiách s inštitúciami, v nových návrhoch na veľtrhy a podujatia a projektoch pre
univerzálne výstavy.
Zodpovednosť. Voči krajinám, komunitám a ich územím, podporovanie rastu prostredníctvom modulárnych riešení e kompatibilné s prostredím.

Together we build engineering solutions.

Inžinierstvo nie je len produktívny sektor: je to vrchol skúseností Faresin Formwork, a sa prekladá do skutočne avantgardného riešenia. Riešenia, pred
výrobkami, schopné splniť požiadavky moderného stavebného sektora:
Efektívnosť a kontinuita výkonu, trvanlivosť, bezpečnosť, prispôsobivosť, personalizácia. Charakteristiky rozsahu, ktorý vyjadruje svoju dokonalosť v špeciálnych debneniach, navrhnuté a vyrobené v inžinierskom centre v Breganze pre veľmi prispôsobené projekty schopné formovanie do rôznych typov priestorov, rozmerov a potrieb, podľa presných cieľov infraštruktúry.

História, ciele, riešenia. Hodnoty, za viac ako 30 rokov, označujú cestu: together we build the world.

Cattaneo žeriavy

Firma Luigi Cattaneo SpA vznikla v meste Magnago (Milano – Taliansko) v roku 1954 ako firma špecializovaná na výrobu vežových žeriavov pre stavebníctvo. Pod vedením rodiny Cattaneo získala firma pozíciu jednej z z najvýznamnejších spoločností v panorámefiriem vyrábajúcich vežové žeriavy, a to vďaka neustálemu hľadaniu pokročilých technologických riešení a uplatňovaniu kompetencii v rámci svojho odboru.
Firma Luigi Cattaneo SpA už veľa rokov predstavuje takmer povinný vzťažný bod pre spoločnosti hľadajúce spoľahlivé žeriavy, kompletné a moderné; potvrdením toho je výrazné rozšírenie značky Cattaneo po celej krajine. Žeriavy Cattaneo sú exportované a vysoko hodnotené v celej Európe i vo svete, a ďalej šíria pozitívny obrazfirmy, ktorá je lídrom v oblasti vežových žeriavov pre stavebníctvo.

KVALITA

Prečo si vybrať žeriav Cattaneo.

Hydraulické žeriavy s rýchlou montážou.

Žiadny elektrický komponent na ramene a na častiach žeriavu, ktoré sú vysoko.

Ľahko prístupné a kontrolovateľné mechanizmy a motory: motory, koncové spínače, obmedzovače zaťaženia, kompletný elektrický rozvod, tlakomer a hydraulická centrála sa nachádzajú v spodnej časti, kvôli jednoduchej údržbe a nastavení zo zeme.

Žeriavy, ktoré vychádzajú z nášho výrobného závodu sú navrhované a vyrábané tak, aby boli spoľahlivé, aby mali dlhú životnosť, a aby v prípade servisnej služby boli zákazníkovi kdekoľvek poskytnuté náhradné diely a kvalifikovaná pracovná sila. Technické oddelenie zaručuje kvalitný technický i popredajný servis.

Kompletnosť sériovej výbavy.

Všetky hydraulické žeriavy značky Cattaneo sú dodávané sériovo s pozinkovaním veže, ramena a tiahel za tepla, s nápravou na stavbu, vybavenou 4 kolesami s veľkým priemerom a s celkovým základným závažím.

Preprava v priestore kamiónu.

Všetky žeriavy značky Cattaneo je možné prepravovať v ťažnej polohe, spolu s nápravami a kolesami, na kamiónoch, pri dodržaní maximálnych rozmerov, dovolených pravidlami cestnej premávky.

Návrh a technické oddelenie

Žeriavy značky Cattaneo sú navrhované kompletne technickým oddelením firmy Luigi Cattaneo SpA.
Návrh, výroba a kolaudácia prototypu pred uvedením do prevádzky, ktoré sú vykonávané v súlade s postupmi CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU RIADENIA KVALITY, musia umožňovať realizáciu nového projektu, vhodného pre potreby trhu, s ohľadom na stav techniky, nadobudnuté vedomosti, vyplývajúce z viac ako päťdesiat ročných skúseností , z pevnej technickej tradície a z túžby po inovácii.

Celý proces návrhu je riadený v prostredí CAD 3D, s výraznými výhodami z hľadiska štúdia kinematických vzťahov, analýzy namáhania a optimalizácie súčiastok. Celá technická dokumentácia, dodávaná spolu so žeriavom, je pripravená na technickom oddelení, aby bola kompletná, aby boli informácie správne a aby za v nej zákazník jednoducho orientoval.

Záverečné skúšky prototypov pred uvedením do prevádzky sú vykonávané dôsledne a v extrémnych podmienkach, z hľadiska namáhania konštrukcie, a to vo fáze záverečnej skúšky s nákladom, a v prípade hydraulických žeriavov s nízkym otáčaním aj vo fáze montáže a demontáže (napríklad s vyrovnaním ramena počas montáže).

Na fotografiách je uvedený prototyp, podrobovaný vyrovnaniu ramena za súčasného dvíhania veže, čo predstavuje úkon s maximálnym namáhaním konštrukcie žeriavu a hydraulického rozvodu.

Comipont Scaffolding

SKÚSENOSTI
Comipont je spoločnosť, ktorá je lídrom v Európe vo výrobe lešení, vzpier a príslušenstva pre stavebníctvo. So skúsenosťami dosiahnutými počas 40-ročnej činnosti predstavuje cenného spojenca pre stavebné podniky, a to vďaka širokej škále výrobkov a rýchlym a profesionálnym službám. vždy rýchle a profesionálne služby.

KVALITA
Kompletná automatizácia a pokrokový výrobný proces sú zárukou maximálnej kvality a maximálnej konkurencieschopnosti na trhu.

SLUŽBY
Firma Comipont ponúka služby technického a obchodného servisu, ktoré majú za cieľ podporovať zákazníka pri optimalizácií úkonov na stavbe.

VŠESTRANNOSŤ
Kvalita, kompetentnosť a služby sú silnými stránkami firmy Compont, ktorá vďaka rozsiahlym znalostiam v oblasti stavebníctva a vďaka blízkosti k zákazníkovi, zabezpečuje optimálne riešenia pre všetky potreby.

Všetky naše výrobky sú MADE IN ITALY

SAEZ ŽERIAVY

CRANE SAEZ bola založená v roku 1965 pánom Salvador Sáez, začala výstavbou samohybných žeriavov a v krátkom čase sa stala lídrom v sektore v Španielsku.

Od roku 1993 spoločnosť SAEZ, momentálne vedená pánom Daniel Cánovas, vďaka silnej intuícii, sa rozhodne sústrediť zdroje na nový a rozličný typ žeriavu.

Takto začala produkcia šťastlivej serie S46 a S 52, skutočná pracovná sila značky, vyznačuje sa osobitnou spoľahlivosťou, modulárnosťou prvkov a vysokými výškami, ktoré sa dajú dosiahnuť.

Tieto charakteristické vlastnosti, okamžite splnili trhový konsenzus a neustále rastúci dopyt so silnou difúziou produktu.

SAEZ, stále vyhľadáva nové inovatívne riešenia, na zjednodušenie skrátenie doby montáže, začiatkom roku 2000, začína výroba žeriavov FLAT-TOP séria TL a TLS, žeriav bez ťažných tyčí, s modulárnymi prvkami kompatibilné so všetkými modelmi vo výrobe, pre výkonnosť, rozmery a spoľahlivosť, opäť spĺňajú súhlas zákazníkov.

Aktuálne jeden z najviac používaných výrobok je TLS 80, žeriav s kapacitou 24 ton a 80 metrové rameno.

V roku 2015 sa začal predaj prvého žeriavu s luffing rameno – SL 240.

V roku 2016 predstavili nový hydraulický luffing žeriav – jedinečná novinka na trhu.

Keďže dopyt neustále rastie, technici momentálne pracujú na novom modeli SLH 300, ktorý keď bude dokončený, bude to najväčší hydraulický luffing žeriav dostupný na trhu.

Úspech žeriavov SAEZ je založený predovšetkým na veľkej spoľahlivosti, používania za akýchkoľvek podmienok, či už pri vysokých teplotách v Južnej Amerike a v Afrike, ale aj pri drsných nízkych teplotách v Poľsku a v Rusku.

CRANE SAEZ S.L., tým že dnes sa stala referenciu na celom svete, vyváža svoje produkty do viac ako 30 krajín, za tento svetový úspech vďačí intuícií pánom Daniel Cánovasa a dôvery klientov.