Cattaneo žeriavy

Cattaneo žeriavy

Firma Luigi Cattaneo SpA vznikla v meste Magnago (Milano – Taliansko) v roku 1954 ako firma špecializovaná na výrobu vežových žeriavov pre stavebníctvo. Pod vedením rodiny Cattaneo získala firma pozíciu jednej z z najvýznamnejších spoločností v panorámefiriem vyrábajúcich vežové žeriavy, a to vďaka neustálemu hľadaniu pokročilých technologických riešení a uplatňovaniu kompetencii v rámci svojho odboru.
Firma Luigi Cattaneo SpA už veľa rokov predstavuje takmer povinný vzťažný bod pre spoločnosti hľadajúce spoľahlivé žeriavy, kompletné a moderné; potvrdením toho je výrazné rozšírenie značky Cattaneo po celej krajine. Žeriavy Cattaneo sú exportované a vysoko hodnotené v celej Európe i vo svete, a ďalej šíria pozitívny obrazfirmy, ktorá je lídrom v oblasti vežových žeriavov pre stavebníctvo.

KVALITA
Prečo si vybrať žeriav Cattaneo.

Hydraulické žeriavy s rýchlou montážou.
Žiadny elektrický komponent na ramene a na častiach žeriavu, ktoré sú vysoko.

Ľahko prístupné a kontrolovateľné mechanizmy a motory: motory, koncové spínače, obmedzovače zaťaženia, kompletný elektrický rozvod, tlakomer a hydraulická centrála sa nachádzajú v spodnej časti, kvôli jednoduchej údržbe a nastavení zo zeme.

Žeriavy, ktoré vychádzajú z nášho výrobného závodu sú navrhované a vyrábané tak, aby boli spoľahlivé, aby mali dlhú životnosť, a aby v prípade servisnej služby boli zákazníkovi kdekoľvek poskytnuté náhradné diely a kvalifikovaná pracovná sila. Technické oddelenie zaručuje kvalitný technický i popredajný servis.

Kompletnosť sériovej výbavy.
Všetky hydraulické žeriavy značky Cattaneo sú dodávané sériovo s pozinkovaním veže, ramena a tiahel za tepla, s nápravou na stavbu, vybavenou 4 kolesami s veľkým priemerom a s celkovým základným závažím.

Preprava v priestore kamiónu.
Všetky žeriavy značky Cattaneo je možné prepravovať v ťažnej polohe, spolu s nápravami a kolesami, na kamiónoch, pri dodržaní maximálnych rozmerov, dovolených pravidlami cestnej premávky.

Návrh a technické oddelenie
Žeriavy značky Cattaneo sú navrhované kompletne technickým oddelením firmy Luigi Cattaneo SpA.
Návrh, výroba a kolaudácia prototypu pred uvedením do prevádzky, ktoré sú vykonávané v súlade s postupmi CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU RIADENIA KVALITY, musia umožňovať realizáciu nového projektu, vhodného pre potreby trhu, s ohľadom na stav techniky, nadobudnuté vedomosti, vyplývajúce z viac ako päťdesiat ročných skúseností , z pevnej technickej tradície a z túžby po inovácii.

Celý proces návrhu je riadený v prostredí CAD 3D, s výraznými výhodami z hľadiska štúdia kinematických vzťahov, analýzy namáhania a optimalizácie súčiastok. Celá technická dokumentácia, dodávaná spolu so žeriavom, je pripravená na technickom oddelení, aby bola kompletná, aby boli informácie správne a aby za v nej zákazník jednoducho orientoval.

Záverečné skúšky prototypov pred uvedením do prevádzky sú vykonávané dôsledne a v extrémnych podmienkach, z hľadiska namáhania konštrukcie, a to vo fáze záverečnej skúšky s nákladom, a v prípade hydraulických žeriavov s nízkym otáčaním aj vo fáze montáže a demontáže (napríklad s vyrovnaním ramena počas montáže).

Na fotografiách je uvedený prototyp, podrobovaný vyrovnaniu ramena za súčasného dvíhania veže, čo predstavuje úkon s maximálnym namáhaním konštrukcie žeriavu a hydraulického rozvodu.

Vozíky s rýchlosťou 80 km/h

Firma Luigi Cattaneo SPA získala európsku homologizáciu pre prepravu samomontážnych hydraulických žeriavov vlastnej výroby po cestných komunikáciách; toto uznanie, získané po dlhej a náročnej práci, trvajúcej viac ako jeden rok, umožňuje prepravu žeriavov značky Cattaneo po cestných komunikáciách vysokou rýchlosťou, t.j. 80 km/h.
Obchodný názov náprav vyrábaných firmou Luigi Cattaneo SPA: Otto.
Spolu s prívesom (alebo návesom) série Otto a samomontážnym žeriavom značky Cattaneo predstavuje vozidlo homologizované v plnom súlade s Európskou smernicou 2007/46/ES. Z uvedeného dôvodu je možné ich zapísať ako vozidlá vo všetkých krajinách Európskeho spoločenstva a v Švajčiarskej konfederácii.

Prívesy a návesy série Otto sú vybavené pneumatickými závesmi, brzdným rozvodom s ABS a EBS, a rozvodom signalizačných svetiel; sú navrhované a vyrábané v súlade s platnými európskymi predpismi.
Boli homologizované dve riešenia pre prepravu žeriavov značky Cattaneo po cestných komunikáciách rýchlosťou 80 km/h.

1) ako náves – Otto typ S020 – EC type-approval number e50*NKS*0003*00

2.a) ako príves s 2 nápravami – Otto typ R110 – EC type-approval number e50*NKS*0001*00

2.b) ako príves s 3 nápravami – Otto typ R120 – EC type-approval number e50*NKS*0002*00

1) Náves

V riešení ako náves je žeriav uchytený o veniec ťahača príslušným rámom, tzv. „king pin“, jediným pre všetky žeriavy.
Homologizácia sa týka nasledujúcich, aktuálne vyrábaných modelov: CM 280 – CM 74S4 – CM 82S4 – CM 371 – CM 90S4

Náves série Otto, typ S020, umožňuje prepravu po cestnej komunikácii aj pre dva modely CM 221 a CM 271 série „Rýchloťažné“, žeriavy navrhnuté výslovne pre rýchlu manipuláciu a inštaláciu na stavbe.

2) Príves s 2 nápravami a s 3 nápravami

V riešení ako príves je žeriav uchytený ojom o ťažné zariadenie. Len dva typy prívesov umožňujú manipuláciu s celou radou vyrábaných žeriavov.

Homologizácia s prívesom s 2 nápravami (séria Otto typ R110) sa týka nasledovných, aktuálne vyrábaných modelov žeriavov: CM 190 – CM 220 – CM 71A – CM 76B – CM 280 – CM 74S4

Homologizácia s prívesom s 3 nápravami (séria Otto typ R120) sa týka nasledovných, aktuálne vyrábaných modelov žeriavov: CM 280 – CM 74S4 – CM 82S4 – CM 371 – CM 90S4
Homologizované prívesy a návesy vyrába firma Luigi Cattaneo SPA.
Pri ich realizácii spolupracujeme s firmou De Angelis SPA, dôležitým talianskym výrobcom cestných prívesov; vzťah medzi dvomi spoločnosťami je dlhodobý a má výhradný charakter . S vysoko špecializovaným technickým prínosom firmy De Angelis, ktorej ďakujeme za nadšenú spoluprácu na tomto dôležitom a ambicióznom projekte, sme vytvorili kvalitné homologizované vozíky, navrhnuté špecificky pre ťahanie žeriavov s hydraulickou montážou; okrem toho sa na dosiahnutí cieľa podieľali aj zmeny vo fáze realizácie prototypov a informácie, ktoré nám boli poskytnuté našimi hlavnými európskymi spolupracovníkmi (osobitné poďakovanie patrí nášmu nemeckému importérovi BKL- Baukran Logistik a francúzskemu importérovi Vadori Grues).

Všetky použité komponenty majú prvotriednu kvalitu: napríklad z viacerých možných alternatív boli vybraté jednotkynáprav a pneumatických závesov nemeckej firmy BPW, ktoré sú najlepšie z dostupných na trhu; obdobne aj brzdný rozvod pochádza od nemeckej firmy KNORR-BREMSE. Prívesy a návesy série Otto sú dodávané sériovo spozinkovaním za tepla.

Rozmery a hmotnosti

Cattaneo Predstavenie En
Cattaneo Predstavenie Sk

By |2018-11-29T10:24:43+00:00september 11th, 2018|News|